Khoá học phân tích dữ liệu của Google

Posted by

Phân tích dữ liệu là một trong những kỹ năng nền tảng quan trọng nhất để làm Growth Hacking.
Link khoá học: https://sites.google.com/view/hoc-phan-tich-du-lieu/home

Share bới anh @Tuấn Trần


=======
Nội dung website được phát triển bới Growthkey - cộng đồng Growth Marketing/Growth Hacking đầu tiên tại Vietnam. Cùng tham gia chia sẻ và học hỏi!