Khoá học phân tích dữ liệu của Google

Posted by

Phân tích dữ liệu là một trong những kỹ năng nền tảng quan trọng nhất để làm Growth Hacking.
Link khoá học: https://sites.google.com/view/hoc-phan-tich-du-lieu/home

Share bới anh @Tuấn Trần